Kategorie:

 

adres: ul.Stanisława Mielnickiego 23
43-382 Bielsko-Biała


tel. (33) 828 13 00
tel. (33) 821 48 34
        tel. (33) 810 03 84       

e-mail: wiba@pro.onet.pl

 

Zamawianie kontenera

 515 135 271

 

Godziny pracy :

pon-pt  8 -  17

sobota  8  -  13

Zamówienie kontenera

Zamawiający:

Nazwa firmy:

NIP:

Adres zamawiającego [do faktury]:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Ulica:

Nr domu / lokalu:

Chcę otrzymać gakturę drogą:

Adres e-mail:

Podstawą prawną wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej jest rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. (Dz.U.2010r. nr 249. poz. 1661)

Adres korespondencyjny:

Osoba do kontaktu:

Imię i nazwisko:

Telefon:

E-mail:

Czas podstawienia kontenerów:

Uwaga ! Kontenery mogą zostać udostępnione maksymalnie na 2 dni,najwcześniej na następny dzień roboczy od dnia złożenia zamówienia

Dzień podstawienia:

Dzeiń odbioru:

Dodatkowe informacje:

m.in. adres podstawienia kontenera: